Oferta


Prace wchodzące w podstawowy zakres oferty firmy STATPOL, mogą być wykonywane na pokładzie dowolnego rodzaju statku morskiego (statki wycieczkowe, promy pasażerskie, barki, holowniki, statki offshore, statki rybackie) oraz na jachtach motorowych i żaglowych. Należą do nich:
- prefabrykacja powierzchni do izolowania ze szpilkowaniem z zastosowaniem systemu wstrzeliwania szpilek systemu HILTI a także przy użyciu bezpiecznej metody wspawywania szpilek firmy HILBIG
- montaż systemów izolacji płaskiej na ścianach i sufitach
- dostawa i montaż systemów paneli ściennych i sufitowych
- pokrywanie blachą powierzchni płaskich i rur
- dostawa i montaż różnych systemów podłogowych, w tym: podłogi z drewna tekowego do powierzchni pokładów wewnętrznych i zewnętrznych, systemy panelowe, podłogi pływające, wykładziny podłogowe z PCV i wykładziny dywanowe, płytki ceramiczne
- dostawa i montaż kabin sanitarnych, wraz podłączeniem do istniejących systemów wodno- kanalizacyjnych
- dostawa i montaż mebli metalowych
- produkcja mebli okrętowych i ich montaż na wyposażanych obiektach
- wykonanie instalacji elektrycznych (w tym oświetlenie), wodnych i sanitarnych w rejonach wykonywanych prac wyposażeniowych
- montaż systemów HVAC w rejonach wykonywanych prac wyposażeniowych
- prace konserwacyjno-malarskie w odniesieniu do remontowanych i nowobudowanych statków:
  • czyszczenie strumieniowo ścierne do klasy Sa 2,5
  • metalizacja natryskowa
  • malowanie
  • - prace izolacyjne - spienianie poliuretanów
    - prace polegające na posadawianiu maszyn i urządzeń na podkładkach chemoutwardzalnych
    Aby zapewnić najwyższy standard wykonywanych prac poza terytorium Polski, STATPOL posiada własną mobilną grupę wysoko wykwalifikowanych pracowników, wspieraną przez własny zespół w zakresie skonteneryzowanej logistyki materiałów i urządzeń